DRONTAL PUPPY

Geriamoji suspensija šuniukams nuo kirmėlių
INFORMACINIS LAPELIS

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teisės turėtojas ir gamintojas tiekimo rinkai:

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:

KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH

24106 Kiel

Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DRONTAL PUPPY, geriamoji suspensija

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml suspensijos yra: veikliųjų medžiagų:

febantelio 15 mg

pirantelio 5 mg, atitinkantys 14,4 mg pirantelio embonato.

pagalbinių medžiagų:

natrio benzoato (E211) 2,05 mg.

natrio propionato (E281) 2,05 mg.

Ponceau 4R (E124) 0,25 mg.

4. INDIKACIJOS

Šuniukams ir jauniems šunims iki vienerių metų amžiaus dehelmintizuoti nuo apvaliųjų kirmėlių:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichuris vulpis

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti šuningoms kalėms ir laktacijos metu.

Negalima tuo pat metu naudoti su piperazino preparatais.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retai gali pasireikšti vidutinio sunkumo trumpalaikis virškinimo trakto sutrikimas (vėmimas, viduriavimas).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys (šuniukai ir jauni šunys iki vienerių metų amžiaus).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vieną kartą per os reikia duoti 15 mg/kg kūno svorio febantelio ir 5 mg/kg kūno svorio pirantelio (embonato) (atitinkančio 14,4 mg/kg kūno svorio pirantelio embonato) arba 1 ml suspensijos 1 kg kūno svorio.

Dėl užsikrėtimo gimdoje ir žindymo metu askaridžių invazija šunims gali pasireikšti labai ankstyvame amžiuje. Kai kuriems gyvūnams ypač sunkios invazijos atveju askaridės gali pasišalinti nevisiškai, todėl gali būti pavojus užsikrėsti žmonėms.

Epidemiologiškai patvirtintais atvejais, rekomenduotina pradėti gydyti nuo 2 sav. amžiaus ir pakartoti gydymą tam tikrais intervalais (pvz., kas 2 sav.) iki nujunkymo. Priešingu atveju gydymas turi būti skiriamas patvirtinus invaziją, pvz., išmatų tyrimais.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Preparatas gali būti duodamas tiesiog gyvūnui arba sumaišytas su ėdesiu. Speciali dieta nėra privaloma.

Prieš duodant vaistą, vartant buteliuką turinį reikia sumaišyti.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 • Saugoti nuo vaikų.
 • Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Atidarius negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
 • Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir dėžutės.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 • Nuolat naudojant vienos rūšies antihelmintikus gali išsivystyti parazitų atsparumas tam tikros klasės antihelmintikams.
 • Produkto saugumas nebuvo įvertintas jaunesniems kaip 2 sav. amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 0,6 kg šuniukams.
 • Po naudojimo reikia plauti rankas.
 • Reikia vengti, kad nepatektų ant odos ir į akis.
 • Atsitiktinai išsiliejus, užterštą vietą reikia plauti švariu tekančiu vandeniu.
 • Negalima naudoti šuningoms kalėms ir laktacijos metu.
 • Naudojant pirantelį (sukelia spazminį paralyžių) ir piperaziną (sukelia neuroraumeninį paralyžių) kartu, antihelmintinis poveikis gali būti antagonizuojamas.
 • Penkis kartus didesnė nei rekomenduotina vaisto dozė šuniukams ir jauniems šunims nesukėlė jokių klinikinių netoleravimo požymių.
 • Naudojus 10 kartų didesnę nei rekomenduotina preparato dozę pirmasis apsinuodijimo požymis buvo vėmimas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-12-19

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: antihelmintinių medžiagų derinys: tetrahidro-pirimidinas ir probenzimidazolas.


ATCvet kodas: QP52AF02


Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su teisės turėtojo tiekimo rinkai vietiniu atstovu.

Atgal į vaistų sąrašą