DRONTAL PLUS

Tabletės šunims nuo kirmėlių
INFORMACINIS LAPELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DRONTAL PLUS FLAVOUR, tabletės

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra:

febantelio 150 mg.

pirantelio embonato 144 mg.

prazikvantelio 50 mg.

3. TEISĖS TURĖTOJO TIEKIMO RINKAI IR ATSAKINGO GAMINTOJO UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teisės turėtojas tiekimo rinkai:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH

Projensdorfer Strasse 324

D-24106 Kiel

Vokietija

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

5. INDIKACIJOS

Šunims, užsikrėtusiems nematodais ir cestodais, gydyti. Šunims, sergantiems mišriomis invazinėmis ligomis, kurias sukelia Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

6. NAUDOJIMAS IR DOZĖS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Rekomenduotina dozė yra 15 mg febantelio, 14,4 mg pirantelio embonato ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio. Tai atitinka vieną tabletę 10 kg kūno svorio.

Duodamas per os vieną kartą.

Tabletę šuniui galima duoti į burną arba sušerti su ėdesiu.

7. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tabletę rekomenduotina duoti prieš pat šėrimą.

8. KONTRAINDIKACIJOS

Nesant pakankamų tyrimų su šuningomis kalėmis ankstyvu šuningumo laikotarpiu, preparato negalima naudoti šuningoms kalėms pirmą ir antrą nėštumo trečdalį.

9. NEPALANKUS POVEIKIS

Nežinomas. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-12-19

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: antihelmintinĖs medžiagos

ATCvet kodas: QP52AC55.


Drontal Plus Flavour – tai nematodus ir cestodus naikinantis antihelmintinis vaistas, kurio sudėtyje yra tetrahidropirimidino darinys pirantelis (pamoato druska), pro-benzimidazolio darinys febantelis ir iš dalies hidrolizuotas pirazinizokvinolino darinys prazikvantelis.

Pirantelio ir febantelio derinys sinergetiškai veikia daugelį šunų nematodų (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis).

Prazikvantelis efektyviai veikia įvairius cestodus (Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, E. multilocularis). Prazikvantelis veikia visų vystymosi stadijų cestodus, kurie parazituoja žarnyne.

Pirantelis yra nematodų nikotinui jautrių cholinerginių nervų agonistas, depoliarizuoja nervų-raumenų sinapses ir sukelia spąstinį parazitų paralyžių.

Febantelis antihelmintiškai veikia slopindamas tubulino polimerizaciją mikrotubulėse, todėl sutrinka parazito medžiagų apykaitos funkcijos ir struktūra, išsenka energinės medžiagos ir per 2–3 dienas parazitas žūva.

Prazikvantelis greitai adsorbuojamas cestodų kūno paviršiumi ir vienodai pasiskirsto po visą kūną. Jis greitai pažeidžia cestodų kūno dangą ir sukelia metabolizmo sutrikimus bei žūtį.

Norint gauti informaciją apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su teisės turėtojo tiekimo rinkai vietiniu atstovu.

Atgal į vaistų sąrašą